آدابی که باعث کم و زیاد شدن عقل میشود!!

آدابی که باعث کم و زیاد شدن عقل میشود!!


عقل

آدابى که موجب ازدیاد عقل مى شوند
۱ – استعمال بوى خوش
۲ – مسواک کردن
۳ – تجارت کردن
۴ – مسافرت کردن
۵ – حجامت کردن
۶ – مشاوره کردن
۷ – خوردن سرکه
۸ – خوردن شنبلیله
۹ – خوردن کرفس
۱۰ – خوردن کندر
۱۱ – خوردن به
۱۲ – خوردن ترنج
۱۳ – خوردن سداب
۱۴ – خوردن کدو
۱۵ – خوردن چغندر

مکروهاتى که باعث کمى عقل مى شوند
۱ – پرهیز از خوردن گوشت تا چهل روز
۲ – شوخى و مزاح کردن زیاد
۳ – زیاد خوردن گوشت حیوانات وحشى
۴- بول کردن در آب ایستاده (راکد)
۵ – دست کشیدن از تجارت

منبع: کتاب گنج های معنوی

 

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.