آیا می دانید معنای صلوات بر پیغمبر اکرم (ص) چیست ؟

آیا می دانید معنای صلوات بر پیغمبر اکرم (ص) چیست ؟


صلوات

یزید بن حسن گوید : حضرت امام موسى بن جعفر علیهما السلام برایم چنین گفت: که پدرم امام صا