آیا میدانید حیرت انگیزترین نکته های قرآن چیست؟

آیا میدانید حیرت انگیزترین نکته های قرآن چیست؟


آیا می دانید که … وسط قرآن مجید، یعنی آن‌جا که درست به نصف تقسیم می‌گردد، کلمه «ولیتلطّف» (سوره کهف، ۱۹) است.
– آیا می دانید که … در قرآن کریم از ۲۵ تن از انبیای عظام الهی نام برده شده است و شرح مفصل یا کوتاه دعوت آنان از قوم خود، به توحید و نیکوکاری آمده است.
– آیا می دانید که … واژه دنیا در قرآن کریم ۱۱۵ بار به‌کار رفته است، و واژه آخرت هم همین تعداد.
– آیا می دانید که … کلمه یوم به معنای روز (به صورت مفرد) ۳۶۵ بار به تعداد روزهای سال شمسی در قرآن بکار رفته است.

 

____________________________

– آیا می دانید که … کلمه شهر در زبان عربی به معنای ماه است. در قرآن این واژه ۱۲ مرتبه به تعداد ماه‌های سال آمده است.
– آیا می دانید که … کلمه جلاله (اللَّه) در قرآن کریم ۲۶۹۹ بار به‌کار رفته است.
– آیا می دانید که … در قرآن واژه ساعه یا همان ساعت ۲۴ مرتبه آمده است. این تعداد برابر با تعداد ساعات در یک شبانه روز می‌باشد.
– آیا می دانید که … شیاطین ۶۸ مرتبه، ملائکه هم همین تعداد.
– آیا می دانید که … حیات ۷۱ بار، موت هم همین تعداد.

 

____________________________
– آیا می دانید که … علم و معرفت و مشتقات آن‌ها ۸۱۱ بار، ایمان و مشتقات آن هم همین تعداد.
– آیا می دانید که … واژه «سجد» و مشتقات مربوط به آن ۳۴ مرتبه در قرآن کریم بکار رفته است که این تعداد برابر با مجموع سجده‌های ۱۷ رکعت نماز در شبانه روز می‌باشد. در هر رکعت، ۲ سجده انجام می‌شود که در مجموع شامل ۳۴ سجده است.
– آیا می دانید که … واژه ابلیس ۱۱ مرتبه و پناه بردن به خدا از دست او نیز ۱۱ بار در قرآن آمده است.
– آیا می دانید که … سماوات السبع یا سبع سماوات، هفت بار به‌کار رفته است.

 

____________________________
– آیا می دانید که … لفظ صلاه و قیام و اقیموا و مشتقات آن، ۵۱ بار به‌کار رفته است که برابر با هفده رکعت نماز واجب و ۳۴ رکعت نماز مستحب شبانه‌روزی است.
– آیا می دانید که … مشتقات وصی و توصیه، به تعداد اوصیای الهی، دوازده بار به‌کار رفته است.
– آیا می دانید که … لفظ شیعه و مشتقاتش، دوازده بار در قرآن به‌کار رفته است.
– آیا می دانید که … مشتقات فرقه، ۷۲ بار به‌کار رفته است و این به تعداد ۷۲ فرقه اسلامی است.

____________________________
– آیا می دانید که … بلندترین سوره قرآن، سوره بقره است. کوتاه‌ترین سوره، سوره کوثر است که طول آن فقط یک سطر و نیم است.
– آیا می دانید که … حروف مقطّعه به حروفی مانند الم [الف، لام، میم]، طسم [طا، سین، میم]، کهیعص ]کاف، هاء، یاء، عین، صاد] گفته می‌شود که گسسته از همند و متشکل از ۲۹ حرف یا مجموعه حروف هستند که در آغاز ۲۸ سوره قرآن (که همگی مکی هستند جز بقره و آل عمران) آمده است.

– آیا می دانید که … تعداد آیات قرآن بر طبق روایات ۶۲۳۶ فقره است. تعداد کلمات قرآن ۷۷۸۰۷ فقره است.
– آیا می دانید که … مفصل‌ترین ترجیع بند قرآن در سوره الرحمن است. در این سوره، ۳۱ بار آیه «فبای الاء ربکما تکذبان» به معنای «پس کدامین نعمت پروردگارتان را انکار می‌کنید؟» تکرار شده است.

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.