نماز شب میرزا جواد آقا ملکى تبریزى چگونه بود؟

نماز شب میرزا جواد آقا ملکى تبریزى چگونه بود؟

یکى از دوستان و نزدیکان مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکى تبریزى مى‏گوید: مرحوم ملکى شبها که براى تهجد و نماز شب به پا مى‏خواست ابتدا در بسترش مدتى صدا به گریه بلند مى‏کرد، سپس بیرون
مى‏آمد و نگاه به آسمان مى‏کرد و آیات »إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ«(۵۲) را مى‏خواند و سر به دیوار مى‏گذاشت و مدتى گریه مى‏کرد و پس از تطهیر نیز کنار حوض مدتى پیش از وضو مى‏نشست و می گریست و خلاصه از هنگام بیدار شدن، تا آمدن به محل نماز و خواندن نماز شب چند جا مى‏نشست و بر مى‏خواست و گریه سر مى‏داد و چون به مصلایش مى‏رسید، دیگر حالش قابل وصف نبود.(۵۳)

۵۲) آیات پایانى سوره آل عمران.
۵۳) رساله لقاء اللَّه: ص۱۲۸٫

نـظـرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.