آیا می دانید عثمان بن عفان توسط چه کسانی به قتل رسید؟

آیا می دانید عثمان بن عفان توسط چه کسانی به قتل رسید؟


عثمان بن عفان از شورایی که عمر بن خطاب تعیین می کند سر بر می آورد و بر اریکه حکومت تکیه می زند، او از همان آغاز ، خلافت خود را بر خلاف سیره پیامبر استوار می سازد ، رفتار او چه در تعامل با مردم و اصحاب پیامبر و چه در برخورد با احکام الهی به گونه ای است که مردم زبان به اعتراض می گشایند و او را به رویارویی با سنت نبوی و شکستن حریم دین متهم می کنند ولی او که سخت تحت تاثیر اطرافیان زشت اندیش و کج رفتارش است هرگز خطر را جدی نمی گیرد و به اعتراض ها و انتقادها توجهی نمی کند .
عثمان به سال ۳۳ هجری گروهی از صالحان و بزرگان کوفه را که برخی از اصحاب پیامبر خدا در میان آنان بودند تبعید می کند ؛ (تاریخ طبری ج۴ ص۳۲۲ ، الکامل فی التاریخ ج۲ ص۲۶۷)
مدتی پس از این جریان به سال ۳۴ هجری کوفیان شورش می کنند و خواستار عزل سعید بن عاص فرماندار کوفه می شوند ، عثمان به اعتراض آنها توجه نمی کند اما کوفیان با پافشاری بر خواسته خویش با مقاومت از ورود سعید بن عاص به کوفه جلوگیری می کنند ، عثمان بر اثر مقاومت کوفیان سعید را که از نزدیکانش است عزل می کند و ابو موسی را که مورد قبول کوفیان بود به حکومت آن دیار می گمارد ؛ (انساب الاشراف ج۶ ص۱۵۶ ، الفتوح ج۲ ص۳۸۴)
در همین سال صحابیان پیامبر خدا به یکدیگر نامه می نویسند و ضمن انتقاد از خلیفه ، انقلاب بر ضد عثمان را پی می نهند و در نامه آنان به سربازان و مجاهدان چنین می آید که اگر خواستار جهاد هستید به نزد ما آیید ؛ (تاریخ طبری ج۴ ص۳۶۷ ، الکامل فی التاریخ ج۲ ص۲۸۷)
امیرمؤمنان (علیه السلام) اعتراض صحابیان را به عثمان می رساند و او را با لحنی آرام پند می دهد ، اما عثمان در سخنرانی بسیار تندی معترضان را مورد عتاب قرار داده و آنان را تهدید می کند ؛ (تاریخ طبری ج۴ ص۳۳۶ ، البدایه و النهایه ج۷ ص۱۶۸)
طلحه و برخی دیگر از اصحاب پیامبر خدا به مصر و آبادی های دیگر جامعه اسلامی نامه می نویسند و آنان را به قیام بر ضد عثمان فرا می خوانند ؛ (الامامه و السیاسه ج۱ ص۵۳ ، انساب الاشراف ج۶ ص۲۰۱)
در پی این فراخوانی ها و بی توجهی خلیفه به انتقادها ، گروه های گوناگونی از مصر و کوفه و بصره به مدینه می آیند و همراه با صحابیان پیامبر عثمان را محاصره می کنند و از او می خواهند که حکومت را رها کنند ؛ (مروج الذهب ج۲ ص۳۵۲ ، تاریخ المدینه ج۴ ص۱۱۵۵)
در این خیزش عایشه و طلحه و عمروبن عاص از جمله کسانی هستند که در تشدید قیام بر علیه عثمان نقش اساسی دارند (شرح نهج البلاغه ج۹ ص۱۷ ، اسد الغابه ج۳ ص۲۶۱)
در این هنگام بود که عایشه می گفت : « این پیر خرفت را بکشید ، خدا او را بکشد. (تاریخ طبری ج ۴ص۴۵۸ ، الکامل فی التاریخ ج۲ ص۳۱۲)
عثمان در برابر این خیزش از علی (علیه السلام) می خواهد که انقلابیون را از اهدافشان باز دارد و در مقابل متعهد می شود که شیوه حکومت داری را تغییر دهد و بر اساس خواست آنان رفتار کند ، خطبه ای می خواند و صراحتا از گذشته خود توبه می کند؛ (تاریخ طبری ج۴ ص۳۵۸ ، البدایه و النهایه ج۷ ص۱۷۲)
محاصره پایان می پذیرد و مصریان با حاکم جدید خود محمد بن ابی بکر راهی مصر می شوند و مسلمانان دیگر نیز آهنگ بازگشت می کنند اما توبه عثمان زیاد طول نمی کشد و او تمام وعده های خود را زیر پا می گذارد و توسط غلام خودش برای حاکم مصر عبدالله بن ابی سرح نامه می نویسد که تمام انقلابیون مصری را بکشد ، نامه به دست انقلابیون می افتد و آنان دو مرتبه به مدینه بازگشت می کنند ؛ (الامامه و السیاسه ج۱ ص۵۵ – تاریخ المدینه ج۴ ص۱۱۶۰ – الفتوح ج۲ ص۴۱۰)
این بار عثمان به معاویه روی می آورد و از او می خواهد که او را نجات دهد اما معاویه که تشنه قدرت است به یاری او نمی شتابد تا با کشته شدن عثمان و بهانه یاختن خونخواهی اش به خلافت دست یابد ؛(تاریخ طبری ج۴ ص۳۶۸ – الکامل فی التاریخ ج۲ ص۲۸۸)
محاصره دوم چهل روز طول می کشد و در این محاصره صحابیان بزرگ پیامبر(صلی الله علیه و آله) ، انقلابیون را یاری می رسانند و عثمان در روز هجدهم ذی الحجه سال ۳۵ هجری با نفوذ انقلابیون به خانه اش کشته می شود ؛ (تاریخ طبری ج۴ ص۳۸۲ – تاریخ المدینه ج۴ ص۱۱۹۳ – مروج الذهب ج۲ ص ۳۵۵)

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.