آیا می دانید ﺍﻋﻤﺎﻝ مؤمنین امروز بهتر از اعمال اصحاب امام زمان(عج) در زمان حکومت ایشان است؟

عمّار ساباطی گوید : از امام صادق علیه السلام پرسیدم : آیا عبدات با امام مستتر در دولت باطل افضل است یا عبادت در ظهور و دولت حق به همراه امام ظاهر؟
فرمود : ای عمّار به خدا سوگند صدقه پنهانی از صدقه آشکارا بهتر است و عبادت شما در نهانی به همراه امام مستتر در دولت باطل بهتر است ، زیرا در دولت باطل از دشمنان خود می ترسید و در حالت قبل از جنگ به سر می برید، نسبت به کسی که خدای تعالی را در ظهور حق و دولت آن به همراه امام ظاهر می پرستد و عبادت به همراه خوف و در دولت باطل به مانند عبادت در امن و در دولت حق نیست.
بدانید هر یک از شما که نماز فریضه را فرادی و نهانی از دشمن و در وقت آن بخواند، خدای تعالی برای او ثواب بیست و پنج نماز فریضه فرادی را بنویسد و هر یک از شما که نماز نافله ای را در وقت آن و درست بخواند خدای تعالی برای او ثواب ده نماز نافله را بنویسد و هر یک از شما حسنه ای انجام دهد خدای تعالی برای او ثواب بیست حسنه بنویسد و خداوند حسنات مؤمنان شما را که اعمال را نیکو انجام دهد و برای حفظ دین و امام و جان خود تقیّه کنند و زبانشان را نگاه دارند چندین برابر کند که خدای تعالی کریم است.
راوی گوید گفتم : فدای شما شوم مرا بر کار خیر راغب کردی و بر انجام آن واداشتی، اما میخواهم بدانم چگونه اعمال امروز ما افضل از اعمال اصحاب امام ظاهر در دولت حق است در حالی که ما و ایشان بر دین واحدی هستیم و آن دین خدای تعالی است؟
فرمود : شما در دخول در دین حق و نماز و روزه و حجّ و سایر احکام و خیرات بر آنها پیشی گرفتید و خدا را در نهانی به همراه امام مستتر عبادت کردید مطیع او و صابر و منتظر دولت حق هستید بر امام و نفوس خود از شرّ ملوک می هراسید ، حق شما در دست ظالمان است و شما را از آن منع می کنند و شما را به تنگی و طلب معاش مضطر کرده اند،در حالی که بر دین و عبادت و طاعت از امام و خوف از دشمن خود صابر هستید از این رو خداوند متعال اعمال شما را چندین برابر میکند و آن بر شما گوارا باد.
گوید گفتم : فدای شما شوم اگر چنین است دیگر آرزومند نیستم که از اصحاب امام قائم در دولت حق باشیم زیرا امروز در امامت شما و طاعت شما هستیم و اعمال ما از اعمال اصحاب دولت حق افضل است!
فرمود : سبحان الله! آیا دوست نمیدارید که خدای تعالی عدل و حق را در بلاد آشکار کند و حال عموم بندگان را نیکو گرداند و وحدت و الفت بین قلوب پریشان و پراکنده برقرار کند و در زمین خدای تعالی معصیت نشود و حدود الهی در میان خلق اقامه گردد و خداوند حق را به اهلش برگرداند و آنها آن را غالب گردانند تا به غایتی که هیچ حقی از ترس خلقی مخفی نماند؟
ای عمّار! به خدا سوگند هر یک از شما بر این حال بمیرد نزد خداوند از شهدای بدر ﻭ اُحُد برتر خواهد بود پس مژده باد بر شما!

منبع : کمال الدین و تمام النعمه، جلد ۲، باب ۵۵، ح ۷

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.