قهوه موجب مثبت اندیشی می شود

قهوه موجب مثبت اندیشی می شود
کافئین موجود در قهوه فعالیت سیستم مرکزی عصبی را افزایش می دهد
 

شناسایی تاثیر کلمات مثبت بر اثر تاثیر خاص کافئین بر بخشی از مغز که مسئول شناخت گفتار و زبان می باشد? روی می دهد. دانشمندان می گویند نوشیدن قهوه به خوش بینی کمک می کند. به گزارش روزنامه روسی پراودا، دانشمندان آلمانی به این نتیجه رسیده اند که مصرف قهوه سرعت و دقت مغز در تشخیص کلمات با بار معنایی مثبت را افزایش می دهد. دانشمندان دانشگاه «رور» آلمان در تحقیقی که روی داوطلبان ۱۹ تا ۳۲ ساله انجام دادند، متوجه افزایش شاخص های مربوط به شناخت کلمات مثبت در اشخاصی شدند که قهوه می نوشند.


به اعتقاد این دانشمندان، کافئین موجود در قهوه فعالیت سیستم مرکزی عصبی را افزایش می دهد، و مصرف قهوه به میزان کافی (دو تا سه فنجان در روز) موجب بهبود تفکر منطقی و سرعت واکنش های رفتاری انسان می شود. در عین حال وقتی عواطف مثبت یا منفی با یک شئی معینی در ارتباط باشند، خاطرات پایدارترند. شناسایی تأثیر کلمات مثبت بر اثر تأثیر خاص کافئین بر بخشی از مغز که مسئول شناخت گفتار و زبان می باشد روی می دهد. پیش از این، دانشمندان از تأثیر مثبت بوی نان تازه بر انسان به عنوان سمبل گرما و آسایش سخن گفته بودند.

 

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.