زیباترین خیابان جهان

  زیباترین خیابان جهان

خیابانی به نام «رائو گونکالو دکاروالیو» در پورتو آلگره برزیل، به علت پوشیده شدن با شاخ و برگ درختان خود به عنوان زیباترین خیابان جهان شناخته می شود. شاخه های درهم تنیده درختان حاشیه این خیابان، افزون بر اینکه فضایی دلچسب ایجاد می کند رنگ زیبایی دارد.

زیباترین خیابان جهان

زیباترین خیابان جهان

زیباترین خیابان جهان

زیباترین خیابان جهان

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.