عضویت درحسینیه ۱۴معصوم (ع)

عضویت درحسینیه ۱۴معصوم (ع)

از عزیزان همشهری که مایل به عضویت درحسینیه ۱۴معصوم (ع) میباشند تقاضا میشود به برادر کربلایی نظر علی عشقی مراجعه فرمایند و یا از طریق پیامک به سامانه حسینیه (سفیر) عضویت خود رامکتوب اعلام نمایند.

شماره سامانه سفیر(۳۰۰۰۶۰۱۴۱۴۱۴)

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.