شعار نه شرقی و نه غربی

القای این تفکر نقش بالایی در ایراد ضربه به خودباوری و اعتماد به نفس ملت‎ها ایفا نموده آنها را برای پذیرش سلطه فکری و فرهنگی و حاکمیّت سیاسی و اقتصادی آنها آماده ساخته است. مبهوت شدن در برابر مظالم تمدن غربی را می‎توان یکی دیگر از دلایل گرایش روشنفکر نمایان کشور و حاکمان دوران طاغوت به سمت فرهنگ بیگانه دانست. کسانی که با سفری به غرب، اسیر جلوه‎های ظاهری آنها شده اندیشه و آموخته‎های خود را حقیر و ضعیف می‎دانند و با استفاده از ابزارهایی در اختیار خود (رسانه و کتب) این خودباختگی را به سطح جامعه شیوع می‎دهند.

امام خمینی (ره) برای بیرون آمدن از این وضعیت، مراتب مختلفی را متذکر شد. نقش آفرینی روشنفکران ـ رسانه‎ها ـ حاکمیّت را در این زمینه مهم و تعیین کننده می‎دانند. ایشان دشمن غرب زده را کسی می‎دانند که نمی‎تواند ادراک کند که خودش نیز دارای فرهنگ و توانایی‎هایی است.[۱] از این رو وقوع تحول در این گونه افراد را مطرح کرده می‎فرمایند یک مملکت اگر بخواهد مستقل باشد چاره‎ای ندارد جز اینکه این تفکر را که ما باید از خارج چیز وارد کنیم از کله‎اش بیرون کند.[۲]

امام (ره) نه تنها بر اصلاح فرهنگی و فکری نسل حاضر غربزده تکیه می‎کنند بلکه ضرورت سرمایه‎گذاری برای آینده جامعه نیز مورد توجه قرار داده دانشگاه‎ها را به تربیت عناصر مستقل و مفید به حال دین و میهن فرا می‎خوانند. ایشان تحقق این مهم را باعث مصون شدن مملکت از تصرفات شیاطین و نیز به وجود آمدن ترقی و تعالی جامعه می‎دانند.
امام خمینی (ره) کینه استکبار نسبت به ملت ایران را واکنش در قبال اعتقادات و استقلال مردم (شعار نه شرقی و نه غربی آنان دانسته این کینه را تمام نشدنی می‎دانند از این روست که از روشنفکران می‎خواهند تا دست از غربزدگی و شرق زدگی بردارند و عموم ملت را نیز به آمادگی و مهیا شدن فرا می‎خوانند.
در اندیشه آرمانی و اسلامی امام (ره) تکیه بر منافع و بهره‎گیری مطلوب و هدایت شده از منابع فکری و انسانی بومی جامعه، از عناصر کلیدی است که می‎تواند استقلال فرهنگی را موجب شده غرب و شرق را از بازگشت مجدد به ساحت فکری و فرهنگی ملت ایران مأنوس سازد.
پر واضح است تأمین و تحقق این مهم، در گرو تدوین این سیاست‎های جامعه و بلند مدت فرهنگی است. این اقدامات می‎تواند به صور مختلف مداخله مستقیم ـ نظارت و هدایت بر حوزه فرهنگ روی دهد. سیاستی که اصل بدیهی آن رسیدن مجموعه دستگاه‎ها و متصدیان امور فرهنگی به یک توافق رسمی و محورهای مشترک است. تا این روحیه خودباوری و استقلال فکری که به عنوان نتیجه مقدس و مبارک انقلاب اسلامی به ملت ایران ارزانی شده است در طول عصرها و نسل‎های آتی جاری و کیفیت و کمیت آن تعمیق و تحکیم یابد. پرهیز از داشتن نگرش اقتصادی به پدیده فرهنگ، ارائه الگو و نظام استاندارد از مدیریت فرهنگی توجه به توسعه فرهنگی در کنار توجه توسعه جامعه در ابعاد سیاسی و اقتصادی و تقویت و تحکیم باور، هویت و توانایی بومی و ملی مبتنی بر آموزه‎ها و اندیشه‎ها و اعتقادات اسلامی ضرورت‎های مهمی است که این راستا باید مورد توجه و عمل قرار گیرد.
[۱] . صحیفه نور، ج ۹، ص ۱۲٫
[۲] . صحیفه نور، ج ۱۳، ص ۸۳٫

 

برچسب ها :

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.