ایا می دانید که نگاه کردن به بازی شطرنج مانند خوردن گوشت خوک است ؟

امام صادق(ع) : بازی کننده ی با شطرنج مشرک است. (مستدرک الوسائل ۱۳/۲۲۳)

از امام صادق (ع) از شطرنج سوال شد حضرت فرمودند:مجوسیت را به اهل آن واگذارید خدا آن را لعنت کند. (الکافی ۶/۴۳۷ و وسائل الشیعه ۱۷/۳۱۹)

امام صادق (ع) فرمودند: هرکس برای بازی با شطرنج بنشیند نشیمنگاه خود را از آتش دوزخ پر کرده است. (وسائل الشیعه ۱۳/۳۲۳ و بحارالنوار ۷۶/۲۳۴ و ۱۰۰/۵۳)

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: ملعون است کسی که با شطرنج بازی کند. (الکافی ۶/۴۳۷)

امام صادق (ع) فرمودند: شهادت شخص شراب خوار شطرنج باز نردباز و … قبول نمی شود. (من لا یحضره الفقیه و وسائل الشیعه ۲۷/۳۷۹)

پیامبر بزرگوار فرمودند: نظر کننده ی به شطرنج مانند خورنده ی گوشت خوک است. (مستدرک الوسائل ۱۳/۲۲۳ و بحار الانوار ۷۶/۲۳۷)

امام صادق (ع) فرمودند : بازی کننده ی یا شطرنج و نگاه کننده یبه آن در حال بازی و سلام بر بازی کننده ی آن در حال بازی در گناه مساوی هستند. (وسائل الشیعه ۱۷/۳۲۳ و بحارالنوار ۷۳/۱۰ و ۷۶/۲۳۵)

امیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع) می فرمایند: رسول خدا (ص) از سلام کردن به چهار نفر نهی کردند: 
۱ آدم مست در حین مستی
۲ مجسمه ساز
۳ کسی که نرد بازی کند
۴ کسی که اربعه عشر بازی کند(از آلات قمار).
و من(امام علی (علیه السلام)) یک نفر دیگر اضافه می کنم : شما را نهی می کنم از این که بر شطرنج بازان سلام کنید. (وسائل الشیعه ۱۲/۴۹ و بحارالانوار ۷۳/۳۵۶ و ۷۶/۲۳۱ و الخصال ۱/۲۳۷)
امام صادق(ع) فرمودند: بپرهیز از مجالست با کسی که مغرور به بازی شطرنج است. همانا به راستی بازی شطرنج از مجالسی است که صاحبان آن به خشم خدا بازگشته اند و هر لحظه منتظر وقوع آن هستند. پس {اگر تو هم با آنها باشی} خشم خدا تو را هم با ایشان در بر خواهد گرفت. (وسائل الشیعه ۱۷/۳۲۳ و بحار الانوار۷۶/۲۳۵)

برچسب ها :

نـظـرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.