آیا میدانید فواید خانه‌ای که در آن قرآن خوانده شود چیست

رسول گرامی اسلام حضرت محمد(ص) فرموده‌اند: خانه اى که در آن قرآن فراوان خوانده شود خیر آن بسیار گردد