دسته: تاریخ ایران

۰۷ خرداد ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

آیت الله مدرس و رضاخان همان گونه که ترقّی و پیشرفت هر جامعه ای نیاز و بستگی کامل به منابع مادی و معنوی دارد،زندگی و حیات هر ملّت نیز وابسته به وجود مردان مبارز و از جان گذشته ای است که پرچمدار حق،آزادی،استقلال و عدالت در آن سرزمین باشند.مدرس یکی از مردان بزرگ ایران است […]

۰۷ خرداد ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

نهضت تنباکو در نیمه دوم قرن نوزدهم حوادث و اتفاقاتی در ایران رخ داد که چهره ی آینده کشورمان راتاحدودی متحول ودگرگون کرد.هریک اراین حوادث برگهای زرینی در صفحات تاریخ این مرز و بوم بوده درخشندگی خاص خود را دارند اما نهضت تنباکو در میان اینها ازجایگاه ویژه ای برخوردار است،زیرا این قیام از یک […]

۰۷ خرداد ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

پیامدهای جنگ جهانی اول یکی از مناقشه انگیزترین مباحث بین المللی در سال های بین دو جنگ جهانی مسأله مسوولیت جنگ جهانی اول بود که دامنه آن به سال های بعد از جنگ جهانی دوم نیز کشیده شد.(۱) از دیدگاه متفقین بار عمده ی مسوولیت متوجه آلمان بود که در ماده ی ۲۳۱ معاهدات صلح […]

۰۷ خرداد ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

اصفهان در عهد افشاریه و قاجاریه به دنبال انقراض دولت صفوی و از میان رفتن حکومت قدرتمند مرکزی،در اثر تهاجم افغانها،ملوک الطوایفی،از نو در ایران پا گرفت و کشمکش های ایلی و عشیره ای مجددا آغاز گردید.قرن دوازدهم در ایران،قرن هرج و مرج و حکومت قبایل،زوال شهر نشینی و تقلیل جایگاه،ارزش و اهمیت آن در […]

۰۷ خرداد ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

اصفهان در عهد مغول (کمال الدین اسماعیل) در استقبال از بنیانگذار خوارزمشاهیان،شعری سرود که نهایت شادی خود را از وضع پیش آمده بیان می- داشت (جابری انصاری،۱۳۷۸،ص۲۰)؛اما این شادی خیلی زود تبدیل به ناراحتی های ناشی از حمله ی مغول شد و آتش قهر مغول خانمان ایشان را بر باد داد.یورش مغول در قرن هفتم […]

۰۷ خرداد ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

جریانهای اسلام گرای شیعه (بخش اول) جریان اسلام گرای شیعه از صدر اسلام تا پایان صفویه جریانی که می خواهیم از آن صحبت کنیم جریان اسلام گرای شیعه است. زمان تولد جریان اسلام گرا به زمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر می گردد. محل تولد این جریان در عربستان و […]

۰۷ خرداد ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

جریانهای اسلام گرای شیعه(بخش دوم) دوره ی مشروطه می رسیم به نهضت مشروطه که اولین جایی است که جریان اسلام گرای شیعه به طور جدی در آن مطرح می شود. هر جنبش اجتماعی، پیش از نهضت، شامل دو مرحله است: یکی انهدام و دیگری ایجاد.در مرحله ی انهدام، جریان سیاسی اسلام گرای شیعه با شعار […]

۰۷ خرداد ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

تصرف ایران وبحران غذایی جنگ جهانی دوم به زودی پس از اشغال نظامی ایران توسط متفقین کمبود مواد غذایی برای مردم هر روز محسوس تر شد. طبق ماده ی هفت قرار داد تحمیلی مشهور به «قرار داد سه جانبه» به تاریخ ۲۹ ژوییه ی ۱۹۴۲ م. «نُه اسفند ۱۳۲۰ ش.»، دولت های اشغال گر خود […]

۰۷ خرداد ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

ایران درانحصار و بازیچه ی قدرت های بزرگ جهان الف) پیروزی آلمان در فرانسه و اثرات آن بر سیاست های بین المللی تأثیر پیروزی برق آسای آلمان در جبهه ی فرانسه بر سیاست جهانی بسیار عمیق بود. بعد از درهم شکسته شدن مقاومت فرانسه در ماه ژوئن ۱۹۴۰ م. «خرداد ۱۳۱۹ ش.» هیتلر نیک می […]

۰۷ خرداد ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

ملاحظاتی بر تاریخ مُعاصر ایران اندیشه گران غرب گرا ۱٫ میرزا فتحعلی آخوندزاده: (۷۸-۱۸۱۲م/۹۵/۱۳۲۷): وی نخستین مسلمانی ود که جنبه های ضداسلامی مشروطه دمکراسی را به شیوه ای آشکارو روشن بیان کرد آخوندزاده یک سکولاریست (ضددین) مصمم و تمام عیار و یک هواخواه جدی تمدن باختر زمین بوده، تز او حکومت مشروطه ای بود که […]

۰۷ خرداد ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

روابط سیاسی ایران و انگلیس در تاریخ معاصر ایران (از دوره قاجار تا رضاخان) در زمان فتحعلی شاه قاجار ابتدا از سوی دولت انگلستان شخصی به نام “سرهار فورد جونز” در بهار ۱۲۲۴ق/ ۱۸۰۹م برای بار دوم به ایران آمد و موفق به انعقاد موافقت نامه ای با شاه گردید که به موجب آن هیچ […]