برچسب: آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای

۱۹ بهمن ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

آیا قرآن آواز خواندن زن را حرام میداند؟ در آینه قرآن و روایات؛ با توجه به اینکه جامعه ما بر اساس اصول اسلام شکل گرفته است، آیا به راستی خوانندگی زنان در دایره بندگی و ایمان می‌گنجد؟ آیا قرآن آواز خواندن زن را حرام دانسته است؟  در خصوص حرمت آواز خواندن زن در قرآن آیه […]