برچسب: ابن شهرآشوب

۱۵ تیر ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

آیا واقعاً امام صادق چهار هزار شاگرد پرورش داد؟ این تعداد با توجه به محدودیت‌های حکومتی و شهری مدینه، قابل پذیرش است؟…

۳۱ فروردین ۱۳۹۴
۲ دیدگاه

ابن خلکان از مشاهیر مورخین و قضات و علمای نامی قرن هفتم هجری در اصول اشعری و در فروع شافعی مذهب بود

۲۲ دی ۱۳۹۲
بدون دیدگاه

سرآغاز
دانشمند بلند آوازه شیعه «ابن شهر آشوب» یکی از بزرگمردان تاریخ است که زندگی او آثارش سراسر درس عبرت، معنویّت، شور و شوق و الگوی ایمان و تلاش است