برچسب: استخاره

۰۳ تیر ۱۳۹۴
۱ دیدگاه

بدین منظور به محضرشان مشرف شدم آقای کشمیری ، که در نجف می زیستند، مورد مراجعه اقشار مختلف مردم بودند و اکثراً از ایشان طلب استخاره می شد.

۲۱ خرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

استخاره، طلب خیر و به جویی از خداوند است؛ یعنی پیش آمدن حالتی مضطرگونه برای کسی که در انتخاب بهترین گزینه بر سر دوراهی مانده باشد.

۰۶ بهمن ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

طراحی این نرم افزار برمبنای استخاره با قرآن و بر اساس روایتی از امام صادق (ع) است که در این راستا درخواست استخاره شما از طریق این نرم افزار به یکی از روحانیون ارسال و وی با استفاده از مصحف شریف به نیابت از شما استخاره را انجام