برچسب: امام کاظم(ع)

۲۴ مرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

امام کاظم علیه السلام میفرمایند :پنج چیز درباره سر و پنج چیز هم درباره تن از سنت هاست …

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

تبارشناسی امام موسی کاظم؛ نقش نگین انگشتری؛ امام موسی کاظم از نگاه دانشمندان اهل سنت؛ رهایی امام از زندان مهدی عباسی

۲۴ بهمن ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

مصطفی لعل شاطری: سرزمین نخجوان و آذربایجان یکی از سرزمین های مسلمان نشین و عالم خیز در طول تاریخ بوده است که از نمونه های بارز آن می توان خاندان غروی را نام برد. حکیم فرزانه و فقیه وارسته حاج شیخ محمدحسین نخجوانی- مشهور به غروی اصفهانی و معروف به کمپانی و متخلص به مفتقر- نیز زاده ی این خاندان سرشناس و درخشان بود.

۲۲ دی ۱۳۹۲
بدون دیدگاه

از ما نیست کسى که هر روز حساب خود را نرسد پس اگر عمل نیکى انجام داده از خداوند زیاد شدن اعمال خیر را طلب کند و اگر کار بدى مرتکب شده، از خداوند آمرزش بخواهد.

کارهایی برای عاقبت به خیری از جمله ویژگى هایى که حضرت براى اهل ذکر بر مى شمارند