برچسب: ایت الله مجتبی تهرانی

۱۲ مهر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

چگونه ما خود و خانوادمان را از آتش جهنم حفظ کنیم؟
تربیت غالباً از دو راه سمعی و بصری است.

مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی در جریان یکی از سخنرانی های خویش در مورد بحث تربیت کودک و عبادی بودن آن سخنان مهمی ایراد فرمودند.