برچسب: ایران،انقلاب،سنگ اندازی،کاریکاتور

۳۰ بهمن ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

کاریکاتور / سنگ اندازی بر سر راه انقلاب
شیوخ خلیج فارس و ایالات متحده آمریکا در پی آنند که با توسل به راهبردهای متعدد اعم از تحریم های اقتصادی، فشارهای دیپلماتیک و یا نهایتا حمله نظامی با اتکا به منشور هفتم سازمان ملل متحد انقلاب دوم یمنی ها را ساقط نمایند.