برچسب: باطل

۲۱ بهمن ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

فاصله ی بین حق و باطل چهار انگشت است!

حق و باطل

«ای مردم! آن کس که از برادرش اطمینان و استقامت در دین، و درستی راه و رسم را سراغ دارد…