برچسب: بزرگان

۰۶ اسفند ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

شیوه و کیفیت تشرف حضرت امام به حرم بسیار دیدنی بود و ما بارها می‌ایستادیم تا نظاره‌گر زیارت حضرت امام باشیم. حضرت امام ابتدا که وارد می‌شد، می‌ایستاد و سلام کوتاهی می‌داد.

۲۴ مرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

در حالات حضرت آیت الله شیخ زین العابدین مازندرانی از شاگردان شیخ انصاری نوشته اند: تا می توانست قرض می کرد و به محتاجان ….

۱۷ مرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

برخی نمازشان صحیح است اما مقبول نیست. برخی نمازشان صحیح و مقبول اما ناقص است…

۳۱ تیر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

انسانی که قصد حرکت در جهت کمال و تربیت نفسانی خود دارد ابتدای هر روز لازم است با خود شرط کند که در طول روز مرتکب گناهی نگردد.

۲۲ دی ۱۳۹۲
بدون دیدگاه

سید بن طاووس در پانزدهم ۵۸۹ ق. تولد نوزادی خانه سعدالدین ابو ابراهیم موسی بن جعفر را از شادی و نشاط آکنده ساخت. ابوابراهیم نوزاد نیمه محرم را به یاد نیای ارجمندش علی نامید. [۱]
همسر ابوابراهیم دختر ورّام بن ابی فراس دانشور شهره حله بود. [۲] علی اندک اندک در محضر پدر بزرگی چون ورّام و پدری مانند سعدالدین ابوابراهیم با الفبای زندگی آشنا شد