برچسب: بیاشامید

۲۹ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

امیرالمؤمنین امام على علیه السلام در پاسخ این پرسش که: «آیا در قرآن ، همه دانش ها بجز دانش طب هست؟»، فرمودند: