برچسب: تحصیل

۲۹ دی ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

فرینش برای انسان خطّ سیری ترسیم کرده است که با مرگ هم پایان نمی گیرد. زندگی این جهان هدف نهایی نیست…