برچسب: توکل

۲۹ دی ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

فرینش برای انسان خطّ سیری ترسیم کرده است که با مرگ هم پایان نمی گیرد. زندگی این جهان هدف نهایی نیست…

۱۸ خرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

بدان ای فرزندم: که خداوند بر فرمانبرداری‌اش یاریت کناد و بر انجام نیکی‌ها و ملازمت‌ خوبی‌ها توفیقت دهد. بر آن‌چه رضای او…

۱۲ بهمن ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

مى نویسند: روزى یکى از حیوانات دریائى سر از آب بیرون آورده عرض ‍ کرد اى سلیمان، امروز مرا ضیافت و مهمان کن، سلیمان امر کرد آذوقه یک ماه لشکرش را لب دریا جمع کردند تا آنکه مثل کوهى شد، پس تمام آنها را به آن حیوان دادند، تمام را بلعید و گفت:
بقیه قوت من چه شد، این مقدارى از غذاهاى هر روز من بود.