برچسب: ثواب الاعمال و عقاب الاعمال

۳۰ بهمن ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

امام صادق(ع) فرمود: در روز قیامت عذاب هفت نفراز همه سخت‌تر است، فرزند آدم(ع) که برادرش…

۲۶ شهریور ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

آیت الله بهاءالدینی می فرمودند: اگر زنان چادری می خواستند نشان می دادم عرقی که در فصل گرما …

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

شستن سر با گل ختمی ، مایه ایمنی از سردرد ، بر کنار ماندن از فقر و پاکیزگی سر از شوره است

پی نوشت