برچسب: جهاد در راه خدا

۲۲ دی ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

و الیه المصیر
هر نفسی که می کشم
یک نفس به تو نزدیکتر می شوم!

_________________________

از پیامبر گرامی اسلام(ص) نقل شده است که فرمود: