برچسب: حضرت ادم،نماز،رکعت،راز،تعداد

۰۱ اسفند ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

ایا میدانیدرازتعدادرکعات هرنمازچیست؟
حضرت آدم(ع) بعد از قبول‌شدن توبه‌­اش در وقت مغرب سه رکعت نماز خواند؛ یک رکعت برای کفاره گناه خودش و رکعت دیگر برای کفاره گناه حوّا و یک رکعت نیز به شکرانه پذیرفته‌شدن توبه‌‌اش.