برچسب: حضرت رضا

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

حضرت علی (علیه السلام) درباره فضیلت انتظار فرج فرمودند: منتظر فرج باشید و از رحمت خدا ناامید نشوید، به درستى که بهترین عمل نزد خداوند عزوجل انتظار فرج است. (۴)

۰۲ بهمن ۱۳۹۲
بدون دیدگاه

نمازهای مستحبی زیاد است و آنها را «نافله» گویند و بین نمازهای مستحبی به خواندن نافله های شبانه روز بیشتر شفارش شده