برچسب: حضرت عبدالعظیم(ع)

۰۶ بهمن ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

الاختصاص صفحه ۲۴۷ : از عبدالعظیم حسنی از امام رضا (ع) { روایت کرده است که } فرمود : ای عبدالعظیم ، سلام مرا به دوستانم برسان و بگو که شیطان را به خود راه ندهند ، و به راستی در گفتار و پرداخت امانت ، فرمانشان بده و بگو که جدال را ترک کنند و از آن چه به حالشان سودی ندارد ، دم فرو بندند ، و به یکدیگر رو آورند و با هم دیدار کنند ، که مایه ی نزدیکی به من است ،

۰۵ بهمن ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

کتاب PDF حکمت نامه حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام نوشته محمد محمدی ری شهری را در ادامه گزارش دانلود و مطالعه کنید.

کتاب “حکمت نامه حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام” نوشته محمد محمدی ری شهری در سال ۱۳۹۰ توسط انتشارات مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث به چاپ رسیده است.