برچسب: حق

۲۹ آبان ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

من أراد أن یحیی حیاتی و یموت موتی و یسکن جنه الخلد التی وعدنی ربی، فلیتول بعلی بن ابی طالب؛ فإنه لن یخرجکم من هدی و لن یدخلکم فی ضلاله؛

۲۱ بهمن ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

فاصله ی بین حق و باطل چهار انگشت است!

حق و باطل

«ای مردم! آن کس که از برادرش اطمینان و استقامت در دین، و درستی راه و رسم را سراغ دارد…

۲۸ دی ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

قرآن زن را همان گونه می‌ بیند که در طبیعت هست. از این رو هماهنگی کامل میان فرمان های قرآن و فرمان های طبیعت برقرار است