برچسب: خانواده

۱۵ اسفند ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

پرسش وپاسخ؛
هنگامی که خدا روحی را قبض می‌کند ، روح را به شکلی همانند آنچه در دنیا داشته ،به بهشت می‌فرستد.

؛برای انسان در عالم برزخ ممکن است که همسر و خانواده خود را بشناسد؟

پاسخ: