برچسب: خدا،بنده،صالح،قران

۰۱ اسفند ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

بندگان «صالح» خدا چه کسانی هستند؟
۴ محور برای نعمت‌یافتگان در قرآن ذکر شده است؛ پیامبران، صدیقین، شهدا و صالحان اما بندگان صالح که از خدا می‌خواهیم ما را در مسیر آنها قرار دهد چه کسانی هستند و چه ویژگی‌هایی دارند؟