برچسب: خواستگار

۱۳ مهر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

پسری با اخلاق و نیک سیرت، اما فقیر به خواستگاری دختری میرود…
پدر دختر گفت:…

۰۳ مهر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

اگر خواستگاری برای دختر شما آمد و اخلاق و دیانت او مورد رضایت شما بود، با ازدواج آن ها موافقت کنید….

۲۹ تیر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

مسئله بعدی عدم توازن تحصیلی میان دو جنس است در سالهای گذشته تعداد دختران تحصیلکرده نسبت