برچسب: داود

۲۷ دی ۱۳۹۲
بدون دیدگاه

داود پیامبر در چنین مبارک سحری برخاست و گفت: این ساعتی است که در آن هر بنده‏‌ای خدا را بخوانَد پاسخ مثبت شنود مگر آن که «باج گیر»، یا «خبرچین»، یا «دستیار ظلمه» و یا «اهل لهو و لعب» باشد.