برچسب: دوست

۲۵ دی ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

امام صادق علیه السلام فرمودند: صداقت و دوستى شرایطی دارد و هر کس داراى همه آن شروط یا بعضی از آنها است…

۳۰ تیر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

امام ‌باقر علیه السلام فرمود: بدترین دوست کسی است که تو را به هنگام بی ‌نیازیت حفظ کند و به وقت…

۰۲ بهمن ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

پوسترهای زیبای”من رسول عشق را دوست دارم”

برای نمایش در اندازه اصلی بر روی پوستر کلیک نمایید

۱۷ دی ۱۳۹۲
بدون دیدگاه

لایکـون المـومـن مـومنـا حتـى تکـون فیه ثلاث خصـال:۱ـ سنه من ربه. ۲ـ وسنه من نبیه.
۳ـ و سنه من ولیه. فـاما السنه مـن ربه فکتمان سـره. و امـا السنه من نبیه فمـداراه الناس . و امـا السنه مـن ولیه فـاصبـر فـى البـاسـاء و الضـراء.