برچسب: دولابی

۲۳ بهمن ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: این راه، راه ذات است. محب یعنی راه ذات، یعنی راه دل. از گِل که گذشتی دل است…