برچسب: دین

۰۴ بهمن ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

سخنرانی دو جلسه ای دکتر علی شریعتی با عنوان “مذهب علیه مذهب” در این کتاب PDF به صورت مکتوب بیان شده است.
کتاب مذهب علیه مذهب شامل متن سخنرانی دکتر علی شریعتی در تاریخ ۲۳ و ۲۴ مرداد سال ۱۳۴۹ در حسینیه ارشاد تهران است که در ادامه می توانید آن را دانلود کنید.

۲۶ دی ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

امیر المؤمنین علی(ع) می فرمایند:زمانی که میت را داخل در قبر می کنند خداوند دو ملک به سراغ او می فرستد.

امیر المؤمنین می فرمایند :زمانی که میت را داخل در قبر می کنند خداوند دو ملک به سراغ او می فرستد.(اسم آنها منکر و نکیر است )اول چیزی که از آن سؤال می کنند از پروردگارش است ، سپس ازپیامبر و بعد از آن از امام و ولی او سوال خواهند