برچسب: ذوالکفل

۰۸ بهمن ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

زمانی که امام علی‌بن موسی‌الرضا(ع) به مرو هجرت کردند، مأمون برای تضعیف جایگاه حضرت رضا(ع) به فضل‌بن سهل امر کرد که اندیشمندانی مثل جاثلیق، رأس‌الجالوت، بزرگان صابئی، هربز بزرگ، زردشتیان، نسطاس رومی و متکلمان را فرا بخواند و آنان با هشتمین پیشوای شیعیان مناظره کنند.

۲۷ دی ۱۳۹۲
بدون دیدگاه

شاید اگر از شما پرسیده شود، از میان صد و بیست و چهار هزار پیغمبری که خداوند مبعوث گردانیده است، چه تعداد از آن ها را می توانید نام ببرید، به زحمت اسامی ۵۰ پیغمبر را بتوانید برشمرید و اگر در این بین نام پیغمبرانی را ذکر گردد، تعجب می نمایید و شاید یکی از این اسامی حضرت ذوالکِفل (ع) باشد.

اطلاعات درباره ی حضرت ذوالکِفل در منابع روایی بسیار اندک می باشد،