برچسب: ریاکار

۲۴ اسفند ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

از جمله صفاتی که به خداوند نسبت داده اند صفت علیم است، خداوند علیم است به این معنا که اتقان و استحکام خلقت الهی، مجرد بودن خداوند از ماده، و اینکه همه موجودات

۲۳ خرداد ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید: ریاء کار سه نشانه دارد اگر مردم او را ببینند با نشاط می شود