برچسب: زمین اهدایی

۱۷ دی ۱۳۹۲
بدون دیدگاه

بدینوسیله اززحمات و تلاشهای برادر بزرگوار حاج فیض الله دانا تقدیروتشکرمیگردد , که با رایزنی وپیگیری مستمرایشان باشهرداری منطقه۱۸ مجوزپاکسازی زمین اهدایی حسینیه که سالها جای ریختن نخاله های ساختمانی برخی ازهمسایگان بی ملاحظه بود , صادرگردید.