برچسب: سال قمری

۰۵ آبان ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

اتفاقی که سال بعد برای روز عاشورا می افتد!بر اساس آنچه انتظار می رود با انطباق تاریخ شمسی و قمری در سال آینده ،