برچسب: سکه

۰۱ بهمن ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

این دینار، اولین سکه طلای حکومت شیعی ایران است که متعلق به مجدالدوله از سلسله آل بویه، اولین حکومت…

۱۰ مرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

و همان طور که گفته بود ، وقتی از زیارت بازگشت یک سکّه کف دستم گذاشت . خادمین دیگر که این صحنه….