برچسب: شرک

۰۴ بهمن ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

سخنرانی دو جلسه ای دکتر علی شریعتی با عنوان “مذهب علیه مذهب” در این کتاب PDF به صورت مکتوب بیان شده است.
کتاب مذهب علیه مذهب شامل متن سخنرانی دکتر علی شریعتی در تاریخ ۲۳ و ۲۴ مرداد سال ۱۳۴۹ در حسینیه ارشاد تهران است که در ادامه می توانید آن را دانلود کنید.

۳۰ دی ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

گناه کبیره گناهی است که در قرآن یا روایات برای ارتکاب آن وعده عذاب داده شده است.

گناه کبیره گناهی است که در قرآن یا روایات برای ارتکاب آن وعده عذاب داده شده است. ( ملاک های دیگری نیز برای کبیره بودن گناه ذکر شده است.) همچنین گناه صغیره نیز با تکرار(اصرار بر آنها) به گناه کبیره تبدیل می شود.