برچسب: شیخ رجبعلی

۲۷ شهریور ۱۳۹۴
۱ دیدگاه

انسان از همان ابتدای خلقت، آزمایش و امتحان شده است، نمونه های بارز آن را در مورد پیامبران الهی شنیده‌ایم….

۱۸ مرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

استاد فاطمی نیا از شخصی نقل می کردند: من در قسمت بایگانی اداره ای کار می کردم و پرونده های متعدد و بعضا بسیار مهم می آمد و…