برچسب: صبح

۱۸ فروردین ۱۳۹۷
۱ دیدگاه

نماز صبح نسبت به دیگر نمازهای یومیه نقش بسزایی در تقویت بعد معنوی انسان دارد. همچنین به لحاظ ارزش زمانی و تأثیرگذاری آن در استجابت دعا جایگاه ویژه‌ای دارد…..

۰۲ مهر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

علت نمازهای روزانه اززبان رسول خدا‌‌(صلی الله علیه واله):
‌چرا نماز ظهر میخوانیم؟
* ظهر، همه عالم تسبیح خدا می گویند