برچسب: عابد

۲۸ مرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

زاهد عابد و واعظ متعظ، مرحوم حاج شیخ غلامرضا طبسی قدس سره فرمود:با چند نفر از دوستان با قافله به عتبات عالیات مشرف شدیم. ..

۲۰ تیر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

در بنی اسرائیل زنی زناکار بود، که هرکس با دیدن جمال او، به گناه آلوده می شد! درب خانه اش به روی همه باز بود، در اطاقی نزدیک در…

۰۲ بهمن ۱۳۹۲
بدون دیدگاه

حضرت صادق ـ علیه السّلام ـ فرمود: عابدی از بنی اسرائیل سه سال پیوسته دعا می‎کرد تا خداوند به او پسری عنایت کند، ولی دعایش مستجاب نمی‎شد، روزی در ضمن مناجات عرض کرد:

۱۷ دی ۱۳۹۲
بدون دیدگاه

سلطان سلجوقی بر عابدی گوشه نشین و عزلت گزین وارد شد. حکیم سرگرم مطالعه بود و سر بر نداشت و به ملکشاه تواضع نکرد، بدان سان که سلطان به خشم اندر شد و به او گفت: آیا تو نمی دانی من کیستم؟