برچسب: عزرائیل

۲۲ آذر ۱۳۹۵
۱ دیدگاه

دانشجویی وهابی به استادش ﮔﻔﺖ: ﭼﺮﺍ ﺷﻤﺎ شیعیان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﭼﺮﺍ ﯾﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ؟– گفتم : ﻣﮕﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﺪ

۱۵ مهر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

.”خنده ام” زمانی بودکه به من فرمان داده شد جان مردی رابگیرم،اورادرکنارکفاشی یافتم که به کفاش میگفت

۱۴ مهر ۱۳۹۴
۱ دیدگاه

آیا میدانید بعد از مرگ شخص میت رشد موها تا چندین ماه متوقف نمیشود؟. آیا میدانید بعد از فوت تنها قسمت چپ مغز