برچسب: عواقب

۱۷ مرداد ۱۳۹۴
۱۹ دیدگاه

شاید تا به حال در مواجه با برخی اطرافیان خود که قدر نماز را به جا نمی آورند، و ترک نماز…

۱۱ مرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

اعمال و رفتاری که انسان در طی روز انجام می‌دهد نقش بسیار مهمی در توفیق انسان نسبت به عبادات دارد…

۱۷ دی ۱۳۹۲
بدون دیدگاه

خداوند متعال گسستن پیوند با والدین را نکوهیده و درباره آن تهدید کرده است. کسانی که پدر و مادر را تحقیر و به آنان اهانت می‌کنند به سرانجامی بد گرفتار می‌شوند.