برچسب: فروتنی

۲۱ خرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

پیامبر خدا (ص) می فرمایند: «منفورترین مردمان، شخص متکبر است.»

همان حضرت (ص) می فرمایند:

۱۵ بهمن ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

امام صادق علیه السلام فرمودند:
۱- طلبتُ الجنه، فوجدتها فی السخأ:
بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در بخشندگی و جوانمردی یافتم.امام صادق ع

۲- و طلبتُ العافیه، فوجدتها فی العزله:
و تندرستی و رستگاری را جستجو نمودم، پس آن را در گوشه گیری (مثبت و سازنده) یافتم.