برچسب: فشار

۲۳ بهمن ۱۳۹۴
۱ دیدگاه

مۆمن باید بیم و امیدش به خدا در یک سطح باشد اگر ترسش از عذاب‌های الهی بیش از حد باشد از رحمت خداوند مأیوس می‌شود…